Respons från lärarna

Vad är din allmänna bedömning av lektionen?

 • Mycket bra.
 • Utmärkt, intressant. 

Vad kändes särskilt bra och nyttigt under den här lektionen?

 • Hela lektionen var bra.
 • De olika arbetspunkterna, där sinnena testades.
 • Experimenten med hur sinnena fungerar i praktiken, många bra experimentuppgifter. 

Vad kändes särskilt dåligt och onödigt under den här lektionen?

 • Ingenting.

Hur tyckte du att barnen förhöll sig till de frågor som behandlades under lektionen?

 • Positiva. 
 • De var ivriga, särskilt vid arbetspunkterna. De fick pröva på många roliga saker.
 • De var verkligt ivriga när de gjorde observationer.

Tas temat upp vid en lämplig tidpunkt/för tidigt/för sent för den här åldersgruppen?

 • Lämpligt. Det skulle fungera också tidigare. 

Har barnen i efterhand tagit upp de frågor som behandlades under lektionen?

 • Ja, när vi har behandlat djurens beteende.

Känner du att du i fortsättningen själv skulle kunna hålla en liknande lektion?

 • Gärna.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto