Tankar och erfarenheter

Den här lektionen tyckte barnen om! De gick ivrigt från en punkt till en annan, de skrattade och väsnades. Lektionen blir lätt rörig när barnen blir ivriga och uppsluppna. Det kan finnas ett bord med föremål att vidröra, ett annat bord med vibrerande föremål. Vid ett tredje bord kan en vuxen instruera hur eleverna ska göra vid det varma och kalla tvättfatet, och vid ett fjärde bord får eleverna pröva på olika lukter. Det skulle vara bra om det kunde finnas en vuxen vid varje enskild punkt. Det lönar sig att slå ihop klasser eller be föräldrar och andra medhjälpare att delta. 

Då eleverna talade om beröringar berättade ett barn att de i hemmet hade en kramramsa. På morgonen innan det var dags att gå till skolan gav mamma eller pappa en kram och sade: ”Krafter från dig till mig, krafter från mig till dig!” 

Läraren kan beskriva känslor: angenäm musik får en att må bra, och likaså har en varm dusch en avslappnande inverkan. Det känns underbart att bli ompysslad då någon masserar eller smeker en. Detsamma gäller den varma, nästan ömma beröringen av ett mjukt klädesplagg. 

Vid de olika punkterna kan den vuxne påminna barnen om att de ska vara försiktiga och skydda sina kroppar och också sina sinnen. Sinnena har värdefulla budskap till oss, är våra budbärare. Man ska inte förstöra sitt luktsinne med tobak, sin syn med att titta för mycket på solen eller sin hörsel genom att lyssna på alltför högljudd musik.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto