Den egna kroppen

Lektionen om den egna kroppen behandlar hur det är att vara människa.

I klassen kan ni fundera på vad som skiljer människan från djuren. 
Barnen kan rita en människa utan kläder. 
Diskutera om kroppen och betona att varje del av människan är bra och värdefull och att könen är olika, och varje människa är en individ. 
Använd bara korrekta ord om alla delar av kroppen.

Metod

  • Diskussion.
  • Rita en människa antingen i arbetsboken Jag, en människa eller på ett löst papper. 

Eventuellt material:

  • teckningspapper och kritor eller färgpennor
  • bilder av människokroppen, som har ritats av barn och kanske några exempel på nakenstudier
  • läroböcker i biologi eller dylikt
  • guinness rekordbok med olika människor
  • anthony Smith: Löytöretki ihmiseen (Helsinki Media 1999) 
    helfigursspegel.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto