Fokus

Fokus

Det här temat har valts därför att ett barns egen historia och eget förflutna är viktiga byggstenar för de erfarenheter som formar självkänslan, identiteten och självbilden. I varje barns förflutna finns minnen och händelser. Eleverna lyssnar på varandra och funderar också över små detaljer och minnen. Om det finns elever som inte får bilder eller fakta hemifrån, kan de rita en bild av sig själva som baby, och läraren kan skriva upp de uppgifter som barnet lämnar. Det går också bra att rita en bild från någon annan tid. Om läraren sätter värde på ett barns historia, ger positiv respons och det syns i arbetsboken Jag, en människa, upplever sig barnet vara en starkare och mer sann människa. Det förflutna har blivit synligt, och det är tillåtet att minnas det. Barnets flyttningar, sjukdomar och motgångar är överlevnadshistorier som förtjänar att bli hörda. 

Många barn tvingas flytta ofta, eller så har deras relationer till andra människor förblivit kortlivade av någon annan orsak. Komplicerade släktförhållanden, ständigt växlande grannar och dagvårdsplatser kan få barn att känna sig rotlösa och bara driva omkring. Det har ändå funnits orsaker bakom alla händelser, och livet har gått vidare på ett logiskt vis, även om barnet inte alltid har förstått allt som har hänt. Lektionerna kan också hos barnet väcka tankar om att fråga sina föräldrar om orsaker och bakgrunden till flyttningar och skilsmässor. 

Framtidsbilder och drömmar är viktiga: de lockar till tillväxt och utveckling, ger människan kraft att börja med något nytt och att orka anstränga sig, och de ger också barn en positiv tro på sig själva. Det har konstaterats att riskbeteende i ungdomen är vanligast hos de ungdomar som inte har några drömmar eller bilder av sin framtid. Drömmarna och målen behöver inte vara realistiska, och de kommer säkert att ändras många gånger om. Det viktigaste är att barnen själva och de vuxna som står vid deras sida tror på dem just då. Om ett barn inte själv kommer på något, kan man föreslå något: ”Du sjunger ju så bra, kanske du vill bli sångare?”, ”Du blir säkert mycket klok och förutseende som vuxen, eftersom du är så tystlåten och eftertänksam!” eller ”Du får säkert mycket uträttat i livet, så livlig och fartfylld som du är!” 


Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto