Läxa

Koti

Sådan var jag när jag var riktigt liten

Vi har behandlats livets stig: de olika åldersstadiernas betydelse och framför allt barndomens betydelse. Vi har funderat över det förflutna, nutiden och framtiden, den egna historien och framtidsdrömmarna. Vi har också talat om att en människa kan inverka på det som sker i hennes liv. 

Till följande lektion ska du ta med en del av din egen historia: några fakta om din födsel. Skriv i häftet in ditt födelsedatum samt din födelsevikt och -längd. Berätta hurdan du var till sättet då du var baby. Om du vill kan du ta med dig ett foto. De här historiska dokumenten läses upp i klassen och läggs in i din arbetsbok. 

Be dina föräldrar eller någon annan vuxen som du känner berätta vilka minnen de har från sin egen barndom, och då framför allt de minnen de har från den tid då de var lika gamla som du är nu. Hurdant var livet då, hur skilde det sig från livet i dag? 

Berätta om dina egna framtidsplaner: hurdant jobb, hurdant hem och hurdan familj vill du ha som vuxen?

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto