Respons från lärarna

Vad är din allmänna bedömning av lektionen?

 • Bra, men eleverna förstod inte anvisningarna helt och hållet.
 • Utmärkt, även om ljudnivån steg i den livliga klassen.
 • Lektionen var intressant.

Vad kändes särskilt bra och nyttigt under den här lektionen?

 • Det var nyttigt för eleverna att märka vilken del av livscykeln de närmar sig.
 • Behandlingen av livscykeln intresserade barnen. Begrepp: det förflutna, nutid, framtid.
 • Att åskådliggöra livscykeln med gamla planscher samt genom grupparbete gav barnen en konkret uppfattning om processen.
 • Barnen tyckte om uppgifterna, särskilt då att klippa och klistra tavlor av livscykeln. 

Vad kändes särskilt dåligt och onödigt under den här lektionen?

 • Kanske också något annat samtalsämne hade kunnat ingå? 

Hur tyckte du att barnen förhöll sig till de frågor som behandlades under lektionen?

 • Mycket diskussion. Eleverna berättade ivrigt om sina egna erfarenheter och åsikter.
 • Engagerade!

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto

 • De var rastlösa … kanske ämnet var för lätt??

Tas temat upp vid en lämplig tidpunkt/för tidigt/för sent för den här åldersgruppen?

 • Det var alldeles rätt tidpunkt. 

Har barnen i efterhand tagit upp de frågor som behandlades under lektionen?

 • De har gått igenom de planscher i klassrummet som de limmade bilder på under lektionen (från flicka till kvinna eller från pojke till man). 
 • Vi har talat om djurens livscykel, och då kom eleverna ihåg också de här frågorna.
 • Många blev intresserade av sin egen babytid; de berättade och jämförde sinsemellan de historier som deras föräldrar hade berättat.

Känner du att du i fortsättningen själv skulle kunna hålla en liknande lektion?

 • Ja