Slutligt sammandrag

Alla stunder i livet är viktiga. Varje dag har betydelse. Människan kan själv inverka på att just den här dagen blir bra. Man kan själv inverka på om något är roligt eller tråkigt, och om man gör rätt eller fel. Man kan också göra någon annan människa, t.ex. pappa eller mamma eller någon gammal människa lycklig just i dag! Hur gör man då? Det blir ett glatt minne för en själv och för den andra! Händelser under barndomen etsas ofta tydligt in i minnet, och som vuxen minns man dem fortfarande ofta. 

Varje dag kan man göra t.ex. ett gott arbete, vilket blir 365 bra resultat på ett år! Varje dag måste människor välja saker som har betydelse för deras framtid. Man kan t.ex. välja mellan en farlig eller en säker väg, att använda hjälm eller inte, att kasta en sten eller inte. Man kan göra en dag bra eller dålig, både för sig själv och för andra. 

Dagarna kan göras till minnen genom dagböcker och fotoalbum. Livet börjar inte först när man blir ”stor”, och det är inte bråttom någonstans. Det finns en tid för att vara barn, ung, gammal, man, kvinna – alla människors dagar och erfarenheter är lika värdefulla. 

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto