Uppgifter

Tehtäviä

Under lektionerna om livscykeln är det bra att diskutera barnens egna erfarenheter. Barnen kanske berättar vad de tror att de gör när de är vuxna eller gamla, om de kommer att bilda familj och hur många barn de vill ha. Barnen kan också berätta om sina nära släktingar under deras olika levnadsskeden. Läraren utgår från de här diskussionerna för att diskutera de fysiska förändringar som sker under livet.

Livscykeln

Barn är riktigt skickliga på att arrangera en bildserie till en livscykel. Läraren kan ha valt ut en bildserie på ett tiotal tidningsbilder eller postkort, eller både och, i förväg. Bilderna håller bättre om man laminerar dem. På bilderna finns både män och kvinnor, en gravid kvinna, ett foster, en förlossning, barn och unga i alla åldrar, bröllopsbilder, bilder där människor utövar sina intressen eller arbetar, bilder som visar en sjukbädd, död, gravar, eller skelett samt änglabilder, om man så vill. På bilderna kan det finnas olika nationaliteter, handikappade och många olika slag av människor. På bilderna kan också känslor synas: glada, gråtande eller arga människor. Varje barn får några bilder, och bilderna placeras i en gemensam rad på klassrumsgolvet eller i korridoren, så att de bildar en lång livscykel.

Fysiska förändringar

Eleverna får i böcker titta på människor i olika åldrar, först babybilder och sedan bilder av barn, tonåringar, vuxna, äldre och mycket gamla människor. Läraren kan visa bilderna och fråga vad barnen ser, samt svara på barnens frågor. Hur förändras människokroppen då den åldras? Barn är intresserade av särskilda drag och detaljer, och samtidigt lär de sig att tala uppskattande om dem. 

Flickor och pojkar kan göra egna grupparbeten och presentera kvinnans och mannens livscykel på kartong så att babybilderna kommer först, vuxenbilderna i mitten och åldringarna i andra änden. Barnen kan klippa bilder ur tidningar i klassrummet eller få i hemuppgift att klippa ut bilder.

Händelser

Större barn kan ta en karta över Finland (eller över världen) och märka ut alla de platser som har varit viktiga i deras eget liv. Barn som har flyttat mycket kan märka ut alla de platser där de har bott, dvs. stoppen på vägen till deras nuvarande hem. Viktiga platser kan också märkas ut på kartan över den egna kommunen. Läraren kan fotografera dels det som händer under den period då kunskap om människans hälsa undervisas, dels andra händelser i klassen under hela året; och materialet kan sedan användas till klassens egen dagbok. 

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto