Hälsa

Terveys

Lektionerna om hälsa tar upp hur man ska sköta sin kropp. Vad är nyttigt och vad är onyttigt? Hurdan är en sund livsstil? Och vad är riskbeteende? Klassen diskuterar mat, motion, trygghet och humör. Hur viktigt är det med vänskap, sällskap, tröst? Hur kan man främja sin egen och andras hälsa?

Metod

  • Överläggningar, idékläckning, diskussioner, bearbetning av eventuellt material 
  • Videor om ämnet eller dylikt

Eventuellt material

  • Papper och penna
  • Åldersanpassat material om hälsofostran från alla möjliga områden

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto