Känslor

Tunteet

Temat för lektionen om känslor är att alla känslor är bra och att man kan lära sig att hantera dem. Varifrån kommer känslor och varför finns de? Att tycka om någon, att var förälskad och att älska någon är känslor som ger kraft. Förutom de här känslorna berättar längtan, leda, besvikelse, sorg, hat, ilska och avund någonting om oss själva. Konst, dikter och musik berättar om känslor och kan också väcka dem till liv.

Metod

  • Diskussioner om lektionerna.
  • Sexualiteten steg för steg 1–5: förhållandet kvinna–man, mor–far, svärmeri för en idol, en hemlig förälskelse, en förälskelse som man har avslöjat för en kompis; jag tycker om dig.
  • Eleverna ritar vad de själva tycker om.
  • Skapa ett känslornas träd.
  • Fundera på sätt att hantera besvikelser.

Eventuellt material

  • Färgpennor och papper.
  • Sexualiteten steg för steg, Utbildningsstyrelsen 2000.
  • Brun, gul och grön kartong för känslornas träd och för solen.
  • Dikter, t.ex. Nalle Puhin Rakkauskirja eller Pirkko-Liisa Perttula Rakkaus on ihana tauti (Otava 1993).
  • Urklippta tidningsbilder som speglar känslor: gråtande, skrattande, arga ansikten.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto