Fokus

Fokus

Barn ser mycket och hör många ord som har med sex och sexualitet att göra runtomkring sig (från tv, av kompisar, äldre barn, i tidningar för barn, via serier, dataspel, Internet). Syftet med den här lektionen är att ge barnet en rationell, åldersanpassad och begriplig bild av fortplantningen. Den här åldersgruppen kan inte förstå sexlusten och är heller inte intresserad av den, så den behöver inte läras ut. Eftersom medierna är fullspäckade med sex, är det bra att diskutera frågan. Om barnen får veta att sex är något för vuxna, avlägsnas missuppfattningar och ångest. Sex och samlag skildras som något som hör till vuxenlivet och är frivilligt. Barnet behöver inte desto närmare förstå motiven bakom det, mer än att det har att göra med känslor av kärlek, ömhet och närhet samt med fortplantningen. 

För ett barn är det viktigt att få veta att man inte heller som vuxen är tvungen göra något och att inga drifter tvingar en. Människan kan alltid fatta sina beslut och besluta om sina handlingar med sitt förnuft. 

Syftet här är att avlägsna pressen på barn att behöva bekymra sig om och känna till detaljer i de här frågorna som hör till vuxenlivet. Att information om sex ständigt finns till hands, men däremot ingen saklig sexualupplysning som är anpassade för barn i olika ålder, har lett till att barnen gör stort väsen av frågan och använder ord som de inte förstår. Också telefonlinjerna för barn och unga får många frågor om ämnet: Måste man ha sex? Gör det ont? Hur mycket sex ska man ha för att det ska vara normalt? 

Syftet är att skapa ett klimat där sexualitet och fortplantning kan diskuteras öppet. På det här viset får barnen under lektionen information om det mest grundläggande samt har möjlighet att ställa frågor om sådant som är oklart och förvirrar dem.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto