Läxa

Koti

Också jag fick min början från en spermie och en äggcell

I dag har vi talat om människans fortplantning. Till det behövs ett frö från mannen och ett från kvinnan. Vi har sett bilder på hur bebisar växer i sin mammas mage. Vi har talat om sex och om hur graviditeten börjar. Samtidigt har vi talat om sexualitetens tre skikt: förnuft, känsla och biologi. När man blir vuxen får man också förmåga att fortplanta sig. Med hjälp av förnuftet kontrollerar människan sina känslor och sin kropp. 

Fortplantning, graviditet och födelse är stora mirakel i människans liv. Varje människa är slutresultatet av den här mirakulösa kedjan. Efter att ha hört om så här stora händelser har man ofta kvar frågor i huvudet ännu efter flera timmar, och man kan inte förstå allting direkt. Om du vill kan du fråga dina föräldrar hemma om det här.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto