Slutligt sammandrag

Om man älskar någon riktigt mycket när man har blivit stor, vill man kanske gifta sig och alltid bo tillsammans med den personen. Ofta vill vuxna ha barn tillsammans. Sex är ömhet som vuxna visar varandra, och det kan man ägna sig åt inom äktenskapet om man så vill. Sex innehåller mycket känslor. En vuxen kan visa sin kärlek, sin vilja att vara nära, sin tillgivenhet och sitt förtroende genom att krama, kyssa och smeka sina älskade samt genom att älska med honom eller henne. Det kan också innebära samlag. Barn kan inte älska med varandra, bl.a. för att de är för små för det. Samlag har man först när man är vuxen och alltid bara när båda vill, aldrig under tvång. Vuxnas älskog och samlag kallas sex. Sex är en lek vuxna emellan. Sex är intimt och värdefullt, och man har inte sex så att andra ser det, utan på tu man hand. Ingen måste ha sex, och man kan ha det så ofta eller så sällan man vill. Sex är inte likadant för alla. Vi är alla olika, och också sex är olika för olika människor.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto