Tankar och erfarenheter

Alla ämnen behöver inte behandlas, men de kommer lätt upp under den här eller under någon annan lektion. Därför har de tagits med här som exempel på hur man kan tala med barn om de här frågorna.

Sexualitet

I samband med den här lektionen är det möjligt att återigen gå igenom reglerna om god ton; vilka ord är det lämpligt att använda och vad ska man inte göra när andra ser på? Svordomar eller fula ord får inte användas för att skälla på någon eller för att reta någon. Man ska tala respektfullt om sexualiteten! Det lönar sig att reservera mycket tid för uppgifterna och för diskussionen. 

Förlägenhet under lektionen kan ha att göra med att barnen eller läraren inte kan dra gränsen mellan sin egen sexualitet och själva undervisningssituationen. Undervisningssituationen innebär att frågorna tas upp sakligt och i teorin. Ingen sexualupplysare får ge exempel på sin egen sexualitet eller på sina egna erfarenheter och inte heller kräva att barnen skildrar sina egna erfarenheter för andra. Lärarens lugn och saklighet förmedlar att det inte finns något djupt personligt eller något att skämmas för i själva situationen; ingen talar om sin egen intima sexualitet. På så sätt får barnet också sin egen sexualitet under kontroll och lär sig dra gränser för den. Om barnet t.ex. frågar om läraren själv har varit med om någon sak, kan läraren svara att det inte hör till undervisningen och är en del av lärarens eget liv, en privatsak, men att människor i allmänhet brukar ... 

Något av barnen kan kommentera: ”Du visar ju porr för oss!” Det lönar sig att alltid ta barnens kommentarer och ord som frågor. Hurså porr? Vet någon vad porr betyder? Sexualitet och fortplantning är intima saker, men naturliga. Porr är låtsad, filmad sex med skådespelare, en saga för vuxna. Bland annat porr och hora är ord som barnen kan ställa frågor om.

Fortplantningen

Många barn har redan fått noggrann information om fortplantningen därhemma, men för en del kan ämnet vara helt nytt, de har aldrig hört något om det förr. Nästan alla har hört eller sett något som har med ämnet att göra, men tanken att varje barn – också man själv – har fått sin början genom ett samlag, kan vara en skrämmande eller ångestfylld tanke. Därför är det viktigt att under lektionen följa barnens reaktioner och att reservera tid för frågor. Orden och förklaringarna bör vara så tydliga som möjligt, så att det inte uppstår några missförstånd, och det lönar sig att ofta fråga om något är oklart. Det lönar sig att råda barnet att senare fråga sina föräldrar om något förblev oklart. 

Saken blir alltid aktuell när någons mamma är gravid. Frågan kan bli aktuell också på skolgården, om de större barnen talar om och förklarar de svordomar som de känner till. Många barn har sett sexscener i tv helt av misstag. Ibland ser barnen på porr via Internet eller i seriealbumen på tidningshyllan. Allt det här blir förvirrande om det inte som motvikt finns korrekt, begriplig och åldersanpassad information. Bara det att ämnet har tagits upp till diskussion ger barnet tillåtelse att fråga om den här grundläggande aspekten i en människas liv.

Samlaget

Barnet har i allmänhet svårt att förstå vuxnas lust att älska och ha samlag. Det är heller inget som de behöver få förklarat för sig. Det viktigaste är att det är en händelse som har med ömhet att göra, som inte gör ont och som bara sker om båda två vill det; det har ingenting med tvång att göra. Efter lektionen med sexualupplysning är många barn oroliga för att de som vuxna måste göra saker som ur deras synvinkel är obegripliga och kanske äckliga.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto