Uppgifter

Tehtäviä
  • Klassen bekantar sig med den sista delen i Sexualiteten steg för steg.
  • Rita en serie: just den äggcell och den snabbaste och mest kraftfulla spermie som du själv har fått din början från. Den lilla babyns första tid i livmodervaggan, när den simmar omkring i fostervattnet. Den färdiga bebisen.
  • Titta på en video om hur barn blir till och diskutera den.
  • Titta på en video från en ultraljudsundersökning.
  • Läs bilderböcker om fostrets utveckling och babyns födelse.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto