Livscykeln

Elämänpolku

Under lektionerna om livscykeln behandlas olika åldrar och deras betydelse. Klassen funderar på släktens fortbestånd, på sin egen historia och på framtiden. Födelse, uppväxt, hälsa, sjukdom, åldrande, död. Läraren för in diskussionen på hur var och en själv har ansvar för sin hälsa och kan inverka på vad som sker.

Metod

Eleverna får titta i böcker och på bilder för att göra observationer. 
Ett grupparbete där eleverna får ordna en serie bilder till en livscykel i logisk tidsföljd. 
Eleverna får göra en plansch över livscykeln med bilder ur tidningar.

Eventuellt material

  • Tavlor med människans livscykel.
  • Tidningar där eleverna kan klippa ut bilder av människor i olika åldrar.
  • Lim och saxar.
  • Kartong som underlag för planscherna.
  • En laminerad uppsättning tidningsbilder eller foton, där båda könen i alla åldrar förekommer. Eventuellt också före –och efter-bilder: ett foster, en gravid kvinna, en dödskalle, en grav, en ängel. 
    Anthony Smith: Löytöretki ihmiseen (Helsinki Media 1999).
  • Kopior av Finlands karta. 

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto