Fokus

Fokus

Syftet med lektionen är att fundera på och informera om att eleven själv och alla andra är individer med unika drag. För barnet är det viktigt att uppfatta den egna individualiteten som en viktig sak, som gäller varenda en. Ofta ställer barn likhetskrav på varandra, om inte de här attityderna motarbetas redan från början: det finns t.ex. bara ett rätt märke på byxor eller ryggsäck. Reklamen strävar efter just den här märkesmedvetenheten. Modet kan ibland insistera på likformighet. Barnen kan också ordna varandra i rangordning enligt olika egenskaper som längd eller rundhet. Det här bidrar inte till ökad tolerans. 

Under lektionen lär sig barnen att förstå att det i världen finns ett otal människor med olika hudfärg, ögonfärg, kulturer och språk. Alla är lika värdefulla i sig själva, från det att de är bebisar tills de blir åldringar. Varken handikapp, vikt eller hudfärg får leda till mobbning. För barnet är det viktigt att kunna dra upp konturerna för sin plats som människa, och för sin plats inom kulturen. Barnet njuter av att få höra om saker som definierar det som människa: vem är jag, varifrån kommer jag, varför är jag den jag är? 

Många barn tror att de har rätt att kommentera andras utseende. Det här kan vara mycket sårande och plågsamt för den som det gäller, men den som fäller kommentaren kanske inte förstår det. Det är viktigt att barn kan så pass mycket om hur man ska uppföra sig att de vet att det är tillåtet att berömma någon offentligt, men inte att kritisera någon.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto