Lärarrespons

Vad är din allmänna bedömning av lektionen?

 • Bra!
 • Intressant och nyttig. 

Vad kändes särskilt bra och nyttigt under den här lektionen?

 • Att acceptera sådant som är annorlunda utan att se till utseende eller psykiska egenskaper.
 • Det var bra att det fanns mycket tid för diskussion under lektionen. Barnen diskuterade livligt.
 • Att acceptera det som är annorlunda kan man säkert aldrig tala för mycket om...

Vad kändes särskilt dåligt och onödigt under den här lektionen?

 • Ingenting!

Hur tyckte du att barnen förhöll sig till de frågor som behandlades under lektionen?

 • Entusiastiska, livliga, öppna.
 • Bra, det blev diskussion. De tyckte helt klart att frågan var viktig och intressant. 
 • Mycket sakligt. De hade många egna åsikter. 

Tas temat upp vid en lämplig tidpunkt/för tidigt/för sent för den här åldersgruppen?

 • Tidpunkten är lämplig. Jag tycker att det här ämnet aldrig kan tas upp för tidigt. I vår skola finns det specialklasser, och också ute i livet i övrigt ser man olikheter. 

Har barnen i efterhand tagit upp de frågor som behandlades under lektionen?

 • Vi har diskuterat olika raser.

Känner du att du i fortsättningen själv skulle kunna hålla en liknande lektion?

 • Ja, gärna.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto