Läxa

Koti

Tre bra egenskaper hos mig själv

Vi har i dag talat om människors olikheter och om individualitet. Varje människa är annorlunda än alla andra. Människor har olika kunskaper och egenskaper. Det finns olika kulturer, språk och religioner. Människor kan vara handikappade eller ha någon brist som kan vara synlig eller osynlig. Alla har svaga och starka egenskaper, och man får inte reta någon. Det är ingen vits att försöka bli perfekt, och alla är lika mycket värda. 

När du kommer hem i dag kan du fundera på sådana drag som du värdesätter hos dig själv. Fundera på vilka tre egenskaper som du tycker bäst om hos dig själv. Du kan skriva in dem i ditt arbetshäfte själv eller med hjälp av en vuxen. Dessutom kan du fundera på vilka tre egenskaper du uppskattar hos varje familjemedlem.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto