Slutligt sammandrag

Det behövs olika slags människor! Det behövs sådana som vill stiga upp tidigt på morgonen och baka varmt bröd till frukosten eller hämta dagstidningen i brevlådan. Det behövs folk som kör buss, så att folk kommer till arbetet och skolan. Det behövs sjukskötare, som vakar med patienterna på sjukhuset. Det behövs flygplanspiloter, som vågar ta ansvaret för att få ett helt flygplan att lyfta och sedan kan ta ner det för landning på jorden igen. 

Alla människor är lika bra, viktiga och värdefulla. Det finns många drag som vi har gemensamt, men också många drag som skiljer oss åt. Dessutom växer barn, de förändras och utvecklas: ett riktigt kort barn kan bli en lång vuxen, ett runt barn kan bli en smal vuxen, ett tystlåtet barn kan bli programledare i tv, ett klumpigt barn kan bli toppidrottare. Det är trevligare att lägga märke till bra och trevliga drag hos andra än att peka på fel och olikheter. Om man inte kommer på något bra att säga om en människa lönar det sig att vara tyst. 

Varje människa är värd en sång, heter det, och så är det säkert. Var och en är också värd en arbetsbok som JAG, EN MÄNNISKA. Gör den riktigt fin! Varje människas liv och goda humör är lika viktigt, unikt och enastående i sitt slag. Du är själv världens bästa och enda du själv! Fast någon är skickligare på något än någon annan, får den skickliga personen inte skälla på eller förakta andra. Många olika slags människor är en rikedom, också i klassen. Individualitet är värdefullt.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto