Uppgifter

Tehtäviä

Kontrollera allas ögonfärg så noga som möjligt och gör upp en lista över fördelningen av ögonfärgen i klassen. Läraren eller eleverna kan också rita alla de olika former av örsnibbar som finns i klassen. Eleverna kan sätta ett fingeravtryck bredvid sitt namn i varje klasskamrats arbetsbok. Klassen kan också göra upp en lista över de språk som barnen kan nämna. Också alla de olika religioner som finns representerade i klassen eller som eleverna kan nämna, kan skrivas ned. 

Eleverna kan i sin arbetsbok klippa ut eller själva rita bilder av människor som är klädda i kläder som är typiska för olika kulturer, eller av människor som har en annan hudfärg eller annorlunda drag. Särskilt de viktigaste minoritetsgrupperna i Finland, finlandssvenskarna, samerna och romerna, tas upp. Klassen kan också bekanta sig närmare med olika kulturer. 

Titta i Guinness rekordbok på världens största och minsta människa och andra ytterligheter. 

Om läraren så vill, kan han eller hon berätta om erfarenheter i sitt eget liv, om han eller hon av någon anledning har blivit retad eller skämts för någon av sina egenskaper. 

Äldre barn kan göra en uppgift där en elevs namn står som rubrik på ett pappersark. Var och en skriver en positiv egenskap om den här människan på pappret. Man kan t.ex. skriva så här: ”Sanna Svensson, vi tycker att du är...”. Pappret får cirkulera och alla skriver anonymt en positiv åsikt om ”Sanna”, utom hon själv. Läraren kontrollerar att det bara står trevliga saker på pappret. Eleven får sedan behålla listan i sin arbetsbok. Mindre elever kan göra den här uppgiften muntligt och läraren kan hjälpa till med att skriva, vilket förstås tar lite mer tid.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto