Fokus

Fokus

Det är viktigt att ta upp puberteten, eftersom barnen hela tiden följer äldre skolelevers pubertet och vet att den utvecklingen gäller alla. Än i dag finns det onödigt mycket okunskap om puberteten, vilket kan leda till ångest. Det är vanligt att flickornas bröst börjar utvecklas redan vid 8–9 års ålder och att också vitflytningarna börjar då. Samtidigt blir barnen också förlägna och osäkra inför sin egen kropp. År 2003 gjorde STAKES en skolhälsoundersökning bland elever i klasserna 8–9, där det framgick att 5 procent av eleverna hade haft mens eller utlösning vid tio års ålder. Motsvarande siffra vid elva års ålder var hela 20 procent bland flickorna och pojkarna. Information och ett öppet diskussionsklimat hjälper barnet att klara sig mitt bland alla förändringar. Det är lättare att acceptera saker som är väntade och som det går att prata om. 

Barnet får en övergripande bild av det som händer under puberteten. Förändringarna i puberteten sker på många plan: kroppen förändras, människorelationerna blir betydelsefulla på ett nytt sätt, föremålen för ens intresse varierar, känslorna åker berg- och dalbana. Allt det här går att förbereda sig på en aning. På det sättet kan man undvika depressioner eller mobbning som beror på skillnader i tidpunkten för utvecklingen eller på den förvirring som den orsakar. Pojkar och flickor som utvecklas långsamt får lätt svårigheter eller blir mobbade, om situationen inte kan förutspås och om man inte kan tala om den. Att vara rädd för puberteten, eller att beundra den enormt är onödigt. Också tonåringar måste följa samma regler för uppförande som andra.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto