Lärarrespons

Vad är din allmänna bedömning av lektionen?

 • Mycket bra.
 • Diskussionen kom inte riktigt igång i min klass.

Vad kändes särskilt bra och nyttigt under den här lektionen?

 • Saker och ting nämndes vid sina rätta namn och förklarades tydligt för barnen.
 • Barnen fick berätta om sina erfarenheter av tonåringar och det betonades att puberteten är naturlig och att alla kommer in i den.
 • Det är bra att barnen redan i den här åldern får saklig information om puberteten. 

Vad kändes särskilt dåligt och onödigt under den här lektionen?

 • Bort med svordomar och handtecken: de fastnar för lätt i elevernas minne. 

Hur tyckte du att barnen förhöll sig till de frågor som behandlades under lektionen?

 • För en del av eleverna var sakerna bekanta och naturliga, en del av eleverna var i början pinsamt berörda och förlägna, men till slut intog de en ivrigt nyfiken attityd till ämnet.
 • De skrattade.
 • Sakliga och mycket intresserade.
 • Varierande, en del naturliga och för en del var det ett svårt och främmande tema.

Tas temat upp vid en lämplig tidpunkt/för tidigt/för sent för den här åldersgruppen?

 • EN SVÅR FRÅGA! Jag tror inte att det skadade någon.
 • För de flesta var tidpunkten lämplig, bara för ett fåtal var det för tidigt.

Har barnen i efterhand tagit upp de frågor som behandlades under lektionen? 

 • Flickorna har kommit och frågat om menstruationen.

Känner du att du i fortsättningen själv skulle kunna hålla en liknande lektion?

 • För en mindre grupp åt gången, ja.
 • Något måste göras annorlunda, för lektionen verkade inte riktigt ta fart nu. Men jag tycker att det är viktigt att tala om det för så här pass unga barn, även om det behandlas så komprimerat som under den här lektionen.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto