Läxa

Koti

Pappas och mammas pubertet

I dag har vi talat om puberteten. I skolan ser du barn och unga i olika utvecklingsfaser, och många har syskon i puberteten. Det är bra att i tid få veta vad som kommer att hända och att veta att det finns information och hjälp att få. Vi har talat om skolhälsovården samt om att själva utvecklingen och tidpunkten för utvecklingen varierar. Vi har talat om de fysiska, psykiska och sociala förändringarna och om att bli könsmogen. Vi vet nu att utveckling är en rikedom och vi vet hur det kan kännas att förändras. Alla utvecklingsstadier är viktiga. 

Intervjua dina egna föräldrar eller någon annan vuxen. Be dem berätta hurdana deras tonår var eller fråga hurdan mor- eller farföräldrarnas eller syskonens pubertet var; utvecklades de i samma takt som andra eller utvecklades de tidigt eller sent? Visste de allt i förväg, hade någon berättat om sakerna i förväg? Hur upplevde de sin egen pubertet och vad minns de av den? Be dem visa foton från den tiden. Kom ihåg att varje vuxen har gått igenom puberteten och klarat av den.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto