Slutligt sammandrag

Alla utvecklingsskeden är viktiga och värdefulla. Puberteten är en tid av förändring. Människans utseende förändras aldrig senare så mycket och så snabbt. Det är nästan så att man inte känner igen sig själv, när man varje morgon ser lite annorlunda ut. Men det är också kul, för ingen kan veta hur slutresultatet kommer att bli. Puberteten kan jämföras med en fjärils liv. Alla har någon gång varit ägg, och barnen är som fjärilslarver: någon är större, någon är mindre och någon kan ha en annan färg. Det syns ännu inte på larven vilken fjäril som kommer att uppstå ur den. Men varje larv blir med tiden, alldeles av sig självt, en ståtlig, vuxen fjäril som kan flyga. Också blomman blir först en knopp, som sväller och sväller och sedan slår ut till en underbar, färdig blomma. Men också knoppen måste hela tiden tas väl omhand. 

Människan förvandlas under puberteten förutom till det yttre också på insidan. Alla förändringar sker gradvis och under flera år. Under puberteten behöver man inte låtsas vara större, mer redo eller mer vuxen än man är, utan man får vara sig själv och man får vara den man vill. Ingen tänker ju sig heller att en fjärilslarv är en färdig fjäril, hur mycket den än maskerar sig! Ett barn eller en tonåring behöver inte försöka klä ut sig till vuxen. Man behöver heller inte vara likadan som alla andra. En del unga utvecklas vid en annan tidpunkt eller på ett annat sätt, och det gör ingenting. Alla måste inte sporta, använda likadana kläder eller tycka om samma musik. Det är dumt att reta andra eller ge dem öknamn. Var och en har rätt att vara sitt eget annorlunda, individuella jag. Det finns inte något rätt beteende eller utseende för en tonåring! Den som har frågor kan alltid vända sig till sina föräldrar, skolhälsovårdaren eller skolläkaren, för det är det som de är till för. Puberteten är en spännande tid med stora omvälvningar. Det kan kännas sorgligt att lämna barndomen bakom sig, men å andra sidan känns det underbart att närma sig vuxen ålder.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto