Olikheter

Monenlaisuus

Under lektionen om olikheter behandlas människans särprägel. Människor har olika kunskaper, egenskaper, hudfärg och språk. Kulturer, förebilder och ideal diskuteras. Det är ingen idé att försöka bli perfekt. Det finns handikappade och ofullkomliga människor. Var och en har svaga och starka egenskaper. Man får inte reta någon. Var och en är lika värdefull. 

Metod

  • Att titta i böcker och på bilder och att diskutera dem
  • Teckning

Eventuellt material

  • Papper och färgpennor. Stämpeldyna och bläck
  • Guinness rekordbok
  • Bilder av människor, som på olika sätt skiljer sig ifrån varandra: representanter för olika kulturer, människor i nationaldräkt, människor med olika handikapp
  • Bilder av favoriter och idoler i kändisvärlden
  • De laminerade tidningsbilderna eller korten från lektionen om livscirkeln

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto