Läxa

Koti

Människan i naturligt tillstånd och den egna kroppen

Vi har behandlat människokroppen och dess olika delar, individens särprägel och kroppens naturlighet. Varje del av människan är bra och värdefull. Endast fina ord ska användas om alla delar av kroppen. Vi har också talat om integritet, vars och ens rätt till sin egen kropp, intimitet och nakenhet: när det är passande att vara naken och när det inte är lämpligt. 

Under lektionen har klassen ritat en människa i naturligt tillstånd. Om din egen teckning är halvfärdig, kan en vuxen där hemma hjälpa dig att få den klar. Om du har frågor om din egen kropp eller om det intima, är det okej att prata om det. Likaså kan du diskutera vilka vanor och regler din familj har om nakenhet och om intimitet. 

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto