Respons från lärarna

Vad är din allmänna bedömning av lektionen? 

 • En alltigenom lyckad lektion!

Vad kändes särskilt bra och nyttigt under den här lektionen?

 • De här frågorna verkade intressera eleverna. Det är bra att ge rätt ord och benämningar på saker och ting.
 • Det unika med att vara människa och den egna kroppens betydelse betonades.
 • Frågorna lyftes fram på ett sätt som passade åldersgruppen. Eleverna fick rita en människa utgående från sina egna förutsättningar. 

Vad kändes särskilt dåligt och onödigt under den här lektionen?

 • Ingenting.

Hur tyckte du att barnen förhöll sig till de frågor som behandlades under lektionen?

 • Naturliga och nyfikna. Frågorna intresserade barnen och de ville diskutera dem.
 • Först var de fnittriga. Lite förlägna. Den sakliga inställningen och redogörelsen lugnade ner situationen och diskussionen förlöpte lugnt.
 • De var fnittriga då ämnena snippa, snopp och bröst togs upp.
 • När den första förlägenheten lagt sig var de nyfiket positiva. 

Tas temat upp vid en lämplig tidpunkt/för tidigt/för sent för den här åldersgruppen?

 • Tidpunkten är rätt. Det är bra att gå igenom kroppsdelarnas ”riktiga” namn. Fnisset avtog då eleverna började rita, och tredjeklassisternas snoppvitsar upphörde.

Har barnen i efterhand tagit upp de frågor som behandlades under lektionen?

 • En del har sagt att det var en trevlig lektion. En elev har bett om mer information om de olika kroppsdelarnas uppgifter. 

Känner du att du i fortsättningen själv skulle kunna hålla en liknande lektion?

 • Ja. Det var bra då den som höll lektionen på slutet frågade barnen hur det kändes att diskutera det här ämnet.
 • Ja, särskilt med det här materialet. 

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto