Slutligt sammandrag

Alla delar av kroppen är bra och värdefulla. Människan bär själv ansvaret för att ta hand om och skydda sin kropp. Människan kan se på och röra vid alla delar av den egna kroppen. Alla människor är lika värdefulla, alla måste skyddas och ingen får göra någon annan illa eller tvinga någon till något. Flickor och pojkar, män och kvinnor har olika kroppar. Alla kroppsdelar har bra och vanliga namn. En del kroppsdelar döljer man, de visas inte för alla. Barnet har rätt till ett privatliv och till fysisk okränkbarhet. Ingen får röra vid någons bak, snippa eller snopp utan goda skäl och utan barnets tillåtelse, inte ens mamma, pappa, en läkare, en kompis eller en lärare. Både flickor och pojkar kan med hjälp av en spegel själva utforska hela sin kropp. Barnen bör ha möjlighet att kommentera lektionen. 

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto