Uppgifter

Tehtäviä

Rita och måla en hel människa naken. Inga kläder, inga smycken, inga ärr, inget smink och inga tatueringar ska vara med. Ingen mark, bakgrund eller något landskap ska finnas på pappret, bara själva människan. Barnen uppmuntras till att rita många detaljer och kroppsdelar på teckningen. Klassen kan tillsammans fundera ut kroppsdelarna – ögonbryn, tinning, ögonfransar, knän, navel – och tillsammans också fundera på var de finns och vad de kallas. Läraren berömmer barnen för de detaljer som de kommer på, och för alla teckningar. Läraren ger positiv respons till den elev, som först ritar en teckning där man kan se om det är en flicka eller pojke. Den tecknade människan får ha snippa eller snopp, och kan ha hår i underlivet och i armhålan. Människan kan vara i vilken ålder som helst, av vilken ras som helst, ha något handikapp eller vara utan handikapp. Oftast ritar barnet en människa av sitt eget kön, men de får också rita en människa av det motsatta könet eller t.o.m. båda könen. Huvudsaken är att människan på teckningen är naken. 

Den som håller lektionen kan på tavlan skissa upp en människokropp med ögon, mun, bröst, navel, snippa eller snopp. Han eller hon kan också visa omslaget till någon lärobok för att få barnen att fatta mod. 

Läraren berättar om arbetsboken Jag, en människa, som barnen själva ska åstadkomma under de här lektionerna. 

Om det finns tid kan läraren också hålla mer övningar med fysisk aktivitet.

  • Eleverna kan röra sig i takt till musik, och när musiken hastigt avbryts, stelnar de i den ställning de hade just då.
  • En elev står med ryggen mot de andra, som närmar sig bakifrån, men när eleven vänder sig om, stannar alla och står blickstilla.
  • Barnen bildar grupper och gör en ”staty” av en annan grupp. Statyerna står kvar i sina positioner, och den bästa statyn får pris. I statyleken kommer också beröring och närhet med i bilden.
  • På ett stort papper ritar eleverna konturerna på ett barn som ligger. En mer krävande version av samma lek är att eleverna av ett svart papper klipper ut en silhuett av en människa.

Barmpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto