Roller

Roolit

Temat för lektionen om roller är flickor och pojkar, män och kvinnor. Hurdana är förväntningarna på deras roller, och vilka är möjligheterna? Vad menas med jämställdhet mellan könen? Vilka arbetsmöjligheter och vilka framtidsutsikter har flickor och pojkar? Reglerna inom parrelationer tas upp och klassen funderar över vilka regler om seder och bruk som hör ihop med könsrollerna.

Metod

  • Diskussion och uppgifter

Eventuellt material

  • Teckningsutrustning

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto