Ämnen för inledande diskussion

Under lektionerna om roller diskuteras kön, kroppsliga olikheter, yrkesval, arbete och uppgifter, egenskaper och regler om seder och bruk.

Vad betyder kön?

Hur många olika kön finns det? Finns det flickor och pojkar också bland djur och växter? Vad betyder hane och hona? Vilka fördelar och vilka nackdelar finns det med att det finns två olika kön? Vilka skillnader finns det mellan könen? Är något av könen bättre än det andra? I allmänhet är människor nöjda med att tillhöra det kön som är deras. Eleverna kan konstatera att det är en riktigt bra sak att vara flicka eller pojke.

Kroppsliga olikheter

Olika kön har olika kroppsbyggnad. Män är i allmänhet mer muskulösa, starkare, har en tyngre kroppsbyggnad och större krafter. Mannens humör kan vara hetsigare och han kan ha en större tävlingsdrift. Stridslystnad och muskler behövdes när människan levde i naturen och mannen måste jaga och kunna skydda sin familj. Då behövdes mod i större utsträckning än i dag. Både man och kvinna behövdes för fortplantningen, men graviditet, födsel och amning sker helt och hållet i kvinnans kropp. Därför är kvinnans kropp mer byggd för de här uppgifterna: brösten är större och höfterna är bredare och anpassade för att föda barn. Kvinnans kropp har mer fett så att det ska finnas näring för amningen också när det inte finns tillräckligt med mat. Kvinnan har mer vårdande drag. Inga drag i någons personlighet eller beteende kan ändå generaliseras så att de skulle gälla alla män eller alla kvinnor. Individualiteten är viktigare än könet. Det finns alla möjliga sorters män och kvinnor, och alla olika sorters människor behövs.

Yrkesval, arbete och uppgifter

Kan en man och en kvinna göra samma arbete? Klarar någon av dem bättre av något arbete än den andra? Både män och kvinnor kan behärska och klara av och vara bra på alla jobb. Vilka lekar och intressen är vanliga och vilka är mer sällsynta bland flickor och pojkar? Det finns starka, kloka eller skickliga individer av båda könen. Vilket arbete skulle ingen av dem kunna göra? En del människor tycker mer om vissa arbeten än andra: en del vill syssla mer med maskiner och en del mer med människor. Intresset beror inte på könet. Var och en får både lära sig och göra det arbete som han/hon gillar. Finns det arbeten i hemmet som är mammas, pappas eller barnens sysslor? Vilka sysslor i hemmet hör till vars och ens egna uppgifter?

Egenskaper

Finns det skillnader mellan flickor och pojkar? Vilka busar mer? Vem för mer oväsen, skräpar ner mer eller städar mer? Minns någon en sådan gång när flickorna/pojkarna förde mer oväsen? Kan inte en flicka/pojke inte lika bra uppföra sig så? Vem har roligare, flickor eller pojkar? Vem är roligare, snällare, rikare, vackrare eller friskare? Vem kan vara dummare, mer självsäker, mer känslosam, mer tålmodig eller mer självständig? Varför?

Regler om seder och bruk

Finns det regler om hur man uppför sig som passar för pojkar, men inte för flickor, eller tvärtom? Är något tillåtet eller förbjudet bara för ettdera könet? Varför? Är det någons skyldighet att tjäna mer pengar eller städa mer än den andra? Varför? Kan inte båda göra samma saker eller klarar inte båda av att göra samma saker? Finns det platser dit det är passande att gå för bara ett av könen? Finns det platser där ett av könen har förbjudits tillträde? För kvinnor och män finns det t.ex. allmänna toaletter, bastur och omklädningsrum. Passar det sig bättre för flickor än för pojkar att klä sig i kjol? Och hur är det med byxor? Hur är det med smink? Är det mer lämpligt för en pojke att spela fotboll än att hoppa hopprep? Men om en pojke tycker mer om att hoppa hopprep då? Är det lämpligare för en flicka att samla på glansbilder än på ishockeykort? Om hon råkar tycka mer om ishockeyspelare då? Är en del klädfärger lämpligare för flickor än för pojkar? Får man vara annorlunda?

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto