Läxa

Koti

Man och kvinna

Vi har i dag talat om olika roller. Vi har funderat över vad män och kvinnor kan göra och vad de inte kan göra. Vi har lärt oss att könen har samma värde och att det finns många sorters män och kvinnor. Vi har också funderat på olika intressen, arbeten och framtidsutsikter. 

Fråga dina föräldrar eller andra vuxna vilka yrken de har drömt om och vilka arbeten de har gjort. Kan du kanske följa med till pappas eller mammas arbetsplats och bekanta dig med deras arbete? 

Du kan också tillsammans med din familj fundera på vilka sysslor i hemmet som du utför eller skulle kunna utföra.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto