Respons från lärarna

Vad är din allmänna bedömning av lektionen?

 • Bra, barnen blev intresserade av att diskutera.
 • Befogad, bra.

Vad kändes särskilt bra och nyttigt under den här lektionen?

 • Debatten mellan flickor och pojkar var bra.
 • Pojk- och flickbacillsboomen börjar i årskurserna 1–3. Det var bra att tala om att båda könen är viktiga och att alla har samma möjligheter. Alla är olika, men ändå lika mycket värda. Det är bra att öka deras självförtroende.
 • Eleverna började fundera över förebilder.

Vad kändes dåligt och onödigt under den här lektionen?

 • Ingenting.

Hur tyckte du att barnen förhöll sig till de frågor som behandlades under lektionen?

 • De var i sitt esse. Det var roligt med en kamp mellan könen. Om pojkarna påstod att flickorna var snällare eller att disken var flickornas arbete, protesterade flickorna högljutt. Samma sak gällde i motsatt riktning. Alla hade roligt.
 • Intresserat.
 • Mycket ivrigt. De mest noggranna teckningarna uppstod under den här lektionen.

Tas temat upp vid en lämplig tidpunkt/för tidigt/för sent för den här åldersgruppen?

 • Riktigt lämplig.
 • Lämpligt, det skulle gå att ta upp det också tidigare.

Har barnen i efterhand tagit upp de frågor som behandlades under lektionen?

 • Nej.

Känner du att du i fortsättningen själv skulle kunna hålla en liknande lektion?

 • Ja, gärna.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto