Slutligt sammandrag

Det är fel att tro att alla flickor är likadana eller att alla pojkar är kopior av varandra. Så är det inte, och det ska heller inte vara så. Världen behöver tystlåtna tänkare, personer som vågar uppträda, flitiga arbetare och konstnärer med drömmar. Utseende, färdigheter och intressen förändras under en människas liv. En människa kan också byta arbete flera gånger. 

Män och kvinnor kan ha egenskaper som är vanligare antingen hos män eller kvinnor. Ändå finns det alla möjliga sorters män och kvinnor. Ens drömyrke kan vara vad som helst, och det kan ändras senare. Det behövs människor av alla de slag. Olikheterna gör människor intressanta, när man väl lär känna och förstå dem.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto