Uppgifter

Tehtäviä

Omröstning där flickor och pojkar kan ropa högt om fördelarna med sitt eget kön: ”Pojkar, ropa nu riktigt högt, är det en bra sak att vara en pojke som en dag växer upp till man?” ”Flickor, ropa ni nu riktigt högt, är det en bra sak att vara en flicka som en dag växer upp till kvinna?” 

Barnen ritar bilder av sina drömyrken som vuxna. 

Barnen får försvara sitt eget kön i lag. Ett roligare arrangemang är att barnen får försvara det motsatta könet och att flickor och pojkar får sätta sig på varsitt håll i klassrummet. Efter det följer en debatt där bara en i taget får prata, och ingen får avbrytas. Pojkarna får påstå och motivera varför flickorna är bättre, och flickorna påstår och motiverar varför pojkarna är bättre än flickorna.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto