Fokus

Fokus

Den här lektionen sattes in för att knyta ihop ämnesområdena och för att betona de många sätt på vilka hälsan kan främjas. Eftersom man alltid stöter på risksituationer i livet, är det bra att redan i tidig ålder få grundläggande regler. I själva verket borde undervisningen i hälsokunskap vara kontinuerlig och upprepas i alla klasser, så att ämnet kommer in i bilden på ett nytt sätt för varje utvecklingsstadium. Läraren kan under den här lektionen lyfta fram teman som är aktuella i den egna klassen. 

Att förstå vikten av hälsan och att gå in för att upprätthålla sin hälsa är processer som fortgår hela livet. Lektionerna ska bidra till att alla elever känner till hur de ska bära sig åt och att de funderar på sitt eget ansvar när det gäller att sköta kroppen. Målet är att eleverna ska se sig själva som sunda och värdefulla individer som är så viktiga att det lönar sig för dem att ta hand om sig själva och sin hälsa. Det diplom som finns i slutet av arbetsboken skrivs under av läraren eller stämplas med lärarens fingeravtryck som bekräftelse på att eleven har deltagit i undervisningen om människans hälsa.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto