Läxa

Koti

Att färdigställa arbetsboken

Under den sista lektionen har vi behandlat hur man kan främja hälsan. Det lönar sig att ta hand om sin egen kropp, var och en ansvarar själv för den. Vi har funderat på vad som är nyttigt och vad som är onyttigt i det vardagliga livet. Vi har talat om mat, motion, säkerhet, humör. Vi har talat om familjens och vännernas betydelse samt om hur man kan främja också andras hälsa. Det är bra att vila på fritiden. Barn behöver 9–10 timmars nattsömn. Det är bra om det i familjen finns regler för hur mycket barnen får se på tv och spela elektroniska spel per dag. 

Diskutera med dina föräldrar vilka regler er familj har där hemma. 

Dekorera arbetsboken som du vill.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto