Respons från lärarna

Vad är din allmänna bedömning av lektionen?

 • Mycket bra! 

Vad kändes särskilt bra och nyttigt under den här lektionen?

 • Lektionen var bra som helhet betraktad.
 • Elevernas gruppdiskussion.
 • Att tillsammans med eleverna behandla hur man själv kan inverka på sin hälsa också genom små saker.

Vad kändes dåligt och onödigt under den här lektionen?

 • Ingenting!

Hur tyckte du att barnen förhöll sig till de frågor som behandlades under lektionen?

 • Positiva
 • Ivriga, eftertänksamma
 • Sakliga, hade många egna åsikter.

Tas temat upp vid en lämplig tidpunkt/för tidigt/för sent för den här åldersgruppen?

 • Lämpligt.

Har barnen i efterhand tagit upp de frågor som behandlades under lektionen?

 • Tobak har diskuterats med några elever. 

Känner du att du i fortsättningen själv skulle kunna hålla en liknande lektion?

 • Ja.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto