Tankar och erfarenheter

Eleverna deltar i allmänhet ivrigt i den här lektionen, eftersom många teman är bekanta för dem. De kan börja tävla med och stoltsera över sina kunskaper sinsemellan. Enligt elevernas egen utvärdering var lektionerna om hälsan och sinnena de absolut bästa.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto