Uppgifter

Tehtäviä

Föreslå idékläckning för hela klassen och gör tillsammans upp en lista över sådant som är hälsosamt. Barnen kan skriva ned eller rita in förslagen i sin arbetsbok (eller så antecknar läraren diskussionen och gör kopior åt alla). Alla förslag får komma med på listan och läraren formulerar orden så att det blir något som är hälsofrämjande. Nedan ges exempel på vad listan kan innehålla.

Motion och vila

Jag rör på mig ofta, jag går, springer, cyklar, simmar, väljer trapporna i stället för hissen. Den friska utomhusluften gör både kropp och själ gott. En nyttig och tillräcklig kost samt regelbunden motion hjälper till att hålla vikten på en lämplig nivå, vilket är bra för tillväxten och utvecklingen. 

Jag lägger mig i tid. Barn behöver tio timmars sömn varje natt. Om man sover tillräckligt är man inte trött, irriterad och på dåligt humör på dagen. Barn växer medan de sover, och det man har lärt sig på dagen etsas bättre fast i minnet under natten.

Kosten

Jag äter nyttig, mångsidig och färggrann mat, inte mycket fett eller salt. Grönsaker, bär, frukter och mörkt bröd är nyttigt. Det är också bra med mjölk, kött och fisk, eftersom de stärker benstommen och musklerna. Lite fett behövs också, eftersom det finns många nödvändiga vitaminer i det. Jag tänker inte börja banta på egen hand, men om jag funderar på det, gör jag det med hjälp av mina föräldrar eller ber hälsovårdaren om råd. Om ett växande barn bantar i onödan eller för mycket, kan det skada växten. Många barn blir lite runda innan de skjuter i höjden och efter det blir de smalare. Det hör också till att det i världen finns både runda och mjuka eller slanka och gängliga människor. Båda typerna är vackra.

Hygien

Jag sköter min hygien: jag borstar tänderna morgon och kväll och tvättar händerna före maten. Jag tvättar själv mina privata ställen: baken och snippan eller snoppen. I puberteten är det viktigt att duscha varje dag.

Trafik

Jag är väldigt försiktig i trafiken. Barn hör inte alltid när en bil kommer, så jag måste se upp och röra mig alldeles intill vägkanten. Barn kan inte vara starkare eller snabbare än en bil. Jag använder alltid hjälm när jag cyklar och bilbälte när jag åker bil eller buss, också under korta sträckor. En kollision eller en kullkörning kan lika bra inträffa under en kort som under en lång färd. 

Jag är försiktig på farliga platser, jag är inte våghalsig, och försöker inte visa att jag är modig när någon försöker utmana mig på något. En person som låter sig övertalas till vad som helst gör sig lätt illa. Om man gör galna saker, visar man bara att man är dum, inte att man är modig. Det kan ske en olycka som ger skador för livet.

Alkohol, tobak och droger

Ett barns kropp tål inte alkohol. Inte heller en vuxen ska dricka mycket alkohol. Om man dricker för mycket alkohol, leder det till förgiftning, man kan bli aggressiv eller förlora medvetandet, falla och skada sig själv eller kasta upp och kvävas. Alkoholen skapar ett beroende. Alkohol är ett starkt lösnings- och rengöringsmedel och kan förstöra en människas inre organ. Jag röker inte, eftersom tobak är gift för lungorna, blodkärlen och hjärtat; man blir beroende. Det är inte elegant att röka, utan det är dumt, ser idiotiskt ut och är dyrt. Jag tänker aldrig pröva på droger eller läkemedel som någon erbjuder mig, utan jag har beslutat att hålla mig nykter med hjälp av mitt förnuft och min vilja, för det kräver mod och stil!

Den psykiska hälsan

Jag försöker alltid vara på så gott humör som möjligt. Genom att intressera sig för sin psykiska hälsa främjar man också all annan hälsa. Jag är vänlig mot andra, försöker säga vänliga ord till dem och talar inte illa om dem. Jag gör ingen generad och kritiserar heller inte andra personer. Om det finns något att berömma, säger jag det alltid högt. 

Jag är hövlig och uppför mig väl, så att alla känner sig väl till mods. Jag kommer ofta ihåg att säga de viktigaste orden i världen: ”Förlåt”, ”Tack”, ”Varsågod”, ”God dag” och ”Vi ses”. 

Under min fritid gör jag trevliga saker, vilar och träffar kompisar. Läsning, pyssel, idrott, dans och musik är alla bra sätt att tillbringa sin fritid på. Jag tittar inte på tv flera timmar i sträck, utan väljer ut de program jag vill se på. Jag spelar inte dataspel eller elektroniska spel flera timmar i sträck. Om jag har läxor, reserverar jag tillräckligt med tid för dem.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto