Fokus

Fokus

Att tala om känslor, att nämna känslor vid namn och att lära sig handskas med känslor utgör grunden för den socioemotionella undervisningen. Ett rationellt förhållningssätt till känslor hjälper barnen att förstå sig själva och andra. Det är också viktigt att lära sig tala om känslor, för då är det lättare att känna igen dem, tänka igenom dem och hantera dem. Tyngdpunkten under den här lektionen ligger på positiva känslor som ger oss kraft. Sådana känslor får oss att göra goda gärningar. Glädje, kraft och kreativitet utgår framför allt från njutning. Barnen får lära sig att kärlek, omsorg och gott humör aldrig förbrukas eller tar slut i världen, utan de ökar vartefter de används och sprids. Samma sak gäller hat, likgiltighet och dåligt humör – men det lönar sig inte att sprida de här känslorna! Negativa känslor leder lätt till elaka gärningar. 

Barnen ser hela tiden mycket känslor runtomkring sig, och är nyfikna på känslostormar. Det är just det här som många dramaseriers popularitet baserar sig på. Det är bra att lära sig se mångfalden av känslor hos sig själv som en rikedom så att man inte behöver känna skuld eller skam över sina känslor. Handlingar är däremot en annan sak; dem måste var och en lära sig kontrollera. 

Känslor är livets osynliga påverkare. Deras betydelse underskattas ibland i en värld där endast synliga centimetrar och prestationer mäts. Känslor kan också vara motsägelsefulla, vilket kan göra dem påfrestande eller tärande. De kan också orsaka ett växande tryck inom oss. Det är bra att lära sig få utlopp för sina känslor genom att prata om dem eller genom att göra något för att avreagera sig.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto