Lärarrespons

 (från de kombinerade lektionerna om känslor och fortplantning)

Vad är din allmänna bedömning av lektionen?

 • Bra, saklig. Den som höll lektionen är fantastisk på att diskutera med barnen. 

Vad kändes särskilt bra och nyttigt under den här lektionen?

 • Saker och ting nämndes vid sina rätta namn, och de förklarades tydligt för barnen.
 • Videon om varifrån barn kommer visades i slutet. Diskussionen efteråt lyckades inte lugna barnens chock och förvirring helt och hållet. Att tala om sex med barnen är bra. Särskilt tredjeklassister har varit intresserade av det ända sedan hösten.
 • Att behandla känslor i allmänhet är nödvändigt. Det är också nödvändigt att berätta att det är bra att tala om känslor, oavsett om känslorna är bra eller dåliga. 

Vad kändes särskilt dåligt och onödigt under den här lektionen? 

Hur tyckte du att barnen förhöll sig till de frågor som behandlades under lektionen?

 • Känslor, att tycka om någon osv. gick bra. Det är bra att också pojkarna får veta att alla tycker om något, att alla älskar och att det inte är någon tjejgrej. Sexdiskussionen överraskade pojkarna och gjorde dem förlägna.
 • Intresserade, sakliga.
 • Varierande. För en del var det enklare att tala om känslor. Att uttrycka sig i ord och skrift väcker eftertänksamhet.

Tas temat upp vid en lämplig tidpunkt/för tidigt/för sent för den här åldersgruppen?

 • Rätt tidpunkt.
 • Lämpligt för största delen, för tidigt för några enstaka elever.

Har barnen i efterhand tagit upp de frågor som behandlades under lektionen?

 • Kärlek är inte längre något hemskt för pojkarna.
 • En elev hade med sig en bok om varifrån barn kommer till skolan, och den har vi läst.

Känner du att du i fortsättningen själv skulle kunna hålla en liknande lektion?

 • Eventuellt?
 • Ja, för en mindre grupp.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto