Språkmedvetenhet

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ses språkmedvetenhet som en del av verksamhetskulturen. I det här materialet definieras språkmedvetenheten med stöd av grunderna för läroplanen och Utbildningsstyrelsens tidigare publikationer.

I skolans verksamhetskultur kan språkmedvetenhet innebära

  • att språkets centrala betydelse i interaktion och lärande värdesätts,
  • att elevernas olika språk och språkbruk identifieras  
  • att elevernas olika språk och språkbruk tillämpas
  • att olika språk uppskattas och synliggörs i skolans vardag.

I synen på lärandet och undervisningen kan språkmedvetenhet innebära

  • förståelse för sambandet mellan språk, kunskap och lärande: vi kommunicerar med språket, producerar kunskap, tänker, skapar kunskapsstrukturer, behandlar känslor, bygger upp och uttrycker identitet,
  • kännedom om olika vetenskapsgrenars allmänna och särskilda språk,
  • granskning av läroinnehållet med utgångspunkt i språket, eftersom språk och kunskap alltid är kopplade till varandra,
  • identifiering av den textkunskap som behövs i olika ämnen och utnyttjandet av språkmedvetna arbetssätt i alla läroämnen.
Egennamn stor bokstav