Textfärdigheter

Lärande och kunnande relaterar alltid till kunskaps-, språk- och textfärdigheter. Eleverna förutsätts ha grundläggande färdigheter i undervisningsspråket, som till exempel flytande läs- och skrivfärdigheter, behärskande av meningsuppbyggnad och rättstavning. Dessa färdigheter utvecklas genom hela grundskolan i samband med undervisningen, särskilt inom modersmål och litteratur. Undervisningen i främmande språk stöder inlärningen av språkliga färdigheter. 

I alla läroämnen ska eleven lära sig läsa, diskutera och skriva på ett sätt som är typiskt för läroämnet (till exempel urskilja textgenrer, producera lämpliga texter och använda exakta begrepp). Textfärdigheter utgörs av språkliga färdigheter i kombination med undervisningens innehåll. Inom ett visst läroämne är textfärdigheten en integrerad del av undervisningen, eftersom varje läroämne har sitt eget sätt att producera kunskap, vilket tar uttryck i ldet ämnesspecifika språket. Elevernas textfärdigheter utvecklas när de får ta del av olika slags uppgifter i olika slags sammanhang. Textfärdigheterna är en del av lärandet och kunnandet.

Glasögon på en pappersbunt. Papper med färgglada grafer och illustrationer.

Läs mer 

 • Dufva, H. (2013). Kognitio, kieli ja oppiminen - hajautettu näkökulma. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia5, 57-73.
 • Cummins, J. (1984). Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy. Clevedon.
 • Cummins, J. (2021) Rethinking the Education of Multilingual Learners. Bristol.
 • Leontjev, A.A. (1979) Kieli ja ajattelu. Helsingfors.
 • Molle m.fl. (föreg.) 2015) Multilingual learners and academic literacies. New York.
 • Rose, David & Martin, J. R. 2012. Learning to Write, Reading to Learn. Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School. Equinox.
 • Shore, S & Rapatti, K. (red.) 2014, Tekstilajitaidot. Lukemisen ja kirjoittamisen opetus koulussa. Äidinkielen Opettajain Liitto, årsbok 2014. ÄOL. Helsingfors
 • Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg.
 • Snow, C. E., & Uccelli, P. (2009). The challenge of academic language. In Olson, D. R., & N. Torrance (Eds.), The Cambridge Handbook of Literacy (pp. 112-133). Cambridge: Cambridge University Press. Tillgänglig:
  https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/11654980/Snow_Uccelli_2009…
 • Dalton-Puffer, C. (2011). Content-and-Language Integrated Learning: From Practice to Principles? Annual Review of Applied Linguistics, 31, 182-204. doi:10.1017/S0267190511000092. Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/259412894_Content-an