Exempel på språkmedvetna arbetssätt i olika läroämnen

Man kan använda och tillämpa språkmedvetna arbetssätt på många sätt inom olika läroämnen. I denna helhet följer exempel i några läroämnen.

Glasögon på en pappersbunt. Papper med färgglada grafer och illustrationer.