Tolkande och analytisk läsning som mål

Språkmedvetna arbetssätt stärker elevernas grundläggande textfärdigheter. Arbete med olika modelltexter öppnar upp textens innehåll, struktur och särdrag för eleverna. Genom övning blir läsfärdigheten smidigare, vilket också främjar multilitteraciteten och hjälper eleverna att kritiskt bedöma och tolka texterna. Eleverna lär sig hur text ska tolkas och hur de själva kan producera texter. Detta stöder utvecklingen av textfärdigheter även för dem som inte läser mycket på fritiden. Mångsidiga modelltexter utesluter inte kreativiten, utan ger den en riktning.

När ett språkmedvetet arbetssätt har blivit bekant för eleverna har de bättre förutsättningar för att arbeta med att producera egna texter i par eller i grupp. Gemensam läsning i klassrummet främjar också elevernas läsfärdighet och stöder en djupare förståelse och tolkning av text.