Språkmedveten undervisning och inlärning

En språkmedveten undervisning granskar särdragen i olika läroämnen med utgångspunkt i multilitteracitet och utnyttjar språkmedvetna arbetssätt. Under lektionerna lär sig eleverna det ämnesspecifika innehållet och språket samtidigt. Frågor som inleder planeringen av språkmedveten undervisning är till exempel:

  • Hur inspirerar jag elevernas inlärning och kartlägger deras kunnande när undervisningsperioden inleds?
  • Hur behandlar och producerar vi text under själva lektionen?
  • Hur använder jag undervisningsvideor eller bilder på lektionen?
  • Hur stöder och utnyttjar min undervisning elevernas språkrepertoar?