Varför språkmedveten undervisning?

Språkmedveten undervisning behövs eftersom en stor del av oss är flerspråkiga. Flerspråkighet hör också till skolans vardag. Dessutom är läsfärdigheten i förändring: texterna är i allt högre grad digitala och förekommer i flera olika modaliteter.

Eleverna utför uppgifter med en världskarta i bakgrunden. Läraren hjälper eleven.