Alfabetet

Målsättning

Eleven är bekant med det svenska alfabetet och förstår indelningen i vokaler och konsonanter.

Inlärningsstoff

Eleven lyssnar på alfabetet och arbetar utgående ifrån bokstavsmallen eller alfabetskorten. Låt eleverna bli bekanta med bokstäverna och ljuden i lugn och ro genom lek.

Webbövningar

Elever lyssnar på alfabetet och arbetar med att känna igen bokstäver och ljud. Elever som varit i beröring med svenska tidigare arbetar i den stjärnmärkta övningen med att känna igen flera bokstäver i enstaviga ord.

Diskussionsfrågor

 • Vad heter eleven och vilken bokstav börjar namnet med?
 • Hur många bokstäver finns det i elevens namn?

Aktivitet

Alfabetet

 • Be alla elever som kommer in i klassen att skriva sitt namn på tavlan. Eleverna kan skriva på svenska eller med andra tecken. Huvudsaken är att barnen ser och får bli nyfikna på varandras namn. Be varje elev säga sitt namn högt och peka på det. Berätta till sist vad du heter och visa hur ditt namn ser ut på svenska.
 • Förklara att det svenska alfabetet kan se annorlunda ut. Därför börjar ni med att se vilka bokstäver som finns i alfabetet. Ta in diskussionsfrågorna. Ni kan till exempel göra statistik på tavlan på hur många namn som börjar med samma bokstav eller hur många bokstäver det finns i era förnamn. De flesta elever kan vid årskurserna 3-6 skriva sitt namn på svenska.
 • Om det finns elever i din grupp som har olika skriftspråk, se på de olika skriftspråken och jämför dem med svenska språket. Fundera vilka tecken som påminner om våra bokstäver och be eleverna peka ut vilka svenska bokstäver som är bekanta sedan tidigare.
 • Läs och studera alfabetet i den blå rutan på sidan 6. Ljuda bokstäverna tillsammans med stöd av tydliga ansiktsrörelser.
 • Om alfabetet redan är bekant för de flesta, kan ni skriva bokstäverna på tavlan med vatten och pensel medan ni ljudar dem.
 • Forma sedan bokstäverna med kroppen eller gester när ni säger dem högt.
 • Skriv kapitlets namn i häftet och Hej! Jag heter
 • Introducera webbövningarna för eleverna.

Vokaler och konsonanter

 • Berätta att varje svenskt ord innehåller minst en vokal. Utan a, e, i, o, u, y, å, ä, ö, kan vi inte bilda ord eller ljud i svenskan.
 • Skriv vokalerna på tavlan och låt eleverna sätta ett kryss under de vokaler (tecken eller ljud) som de använder i det egna språket.
 • Ljuda vokalerna tillsammans med stöd av tydliga ansiktsrörelser. Forma sedan bokstäverna med handen, stora rörelser, Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy, Åå, Ää, Öö
 • Plocka ut konsonanterna ur alfabetet.
 • Gör uppgifterna 2-10.

Tips på lekar

Bokstavslistan

Varje elev får ett alfabetskort och säger högt vilken bokstav hen fått. Be sedan eleverna ställa upp sig i alfabetisk ordning. Alternativt kan eleverna ställa sig i rad enligt begynnelsebokstäverna i sina förnamn.

Pantomim

Eleverna arbetar i par där den ena visar en bokstav och den andra gissar vilken bokstav det är frågan om.

Vokalhopp

Be eleverna skilja åt vokaler och konsonanter i sina förnamn. Placera ut ett kryss på golvet för att markera konsonanter och en punkt eller cirkel för att markera vokalerna. Eleven bokstaverar sitt namn med att hoppa på cirkeln när det är en vokal och på krysset när det är en konsonant.

Avslutning

Eleverna bläddrar i en svenskspråkig tidning och plockar ut minst fem ord som börjar med den egna bokstaven. Orden skrivs in i häftet, vokalerna ringas in och bokstäverna räknas.

Läxtips

Eleven gör webbövningar och övar speciellt mycket på att uttala bokstäverna på svenska.